Publicerad: 2016-11-10

Det är stora skillnader på hur stor andel av spelmarknaden folkrörelsernas lotterier utgör i de nordiska länderna i Finland är till exempel denna siffra noll.

Folkrörelsernas lotterier, så kallad rikslotterier, utgör drygt 21 procent av den svenska spelmarknaden. Det är stora skillnader på hur stor andel av spelmarknaden folkrörelsernas lotterier utgör i de nordiska länderna. I Finland är till exempel denna siffra noll då de finländska folkrörelserna inte har lotterier på samma sätt som i Sverige. De två största folkrörelselotterierna i Sverige är Postkodlotteriet och Bingolotto.

I Sverige kan rikslotteritillstånd bara ges till ideella organisationer som bedriver allmännyttig verksamhet, till exempel folkrörelserna. Det måste också vara troligt att lotteriet ger en skälig nettobehållning som ska användas till föreningens verksamhet.

Folkrörelselotteriernas andel av den reglerade marknaden 2015

Beräkningen avser efter utbetalda vinster hos aktörer med tillstånd år 2015.

Källa: Respektive lands spelmyndighet