Publicerad: 2016-06-23

De fem största tillståndsgivna produkterna de senaste fem åren.

Under 2015 omsatte spelformerna lotterier och nummerspel sammantaget cirka 8,4 miljarder kronor (efter utbetalda vinster). Den största omsättningen (27 procent) skedde under årets fjärde kvartal.

Lotterier och nummerspel 2015 - Fördelning under året, total omsättning 8,4 miljarder kronor

Totalt omsatte den svenska tillståndsgivna spelmarknaden cirka 16,7 miljarder kronor under år 2015.

Omsättningssiffror baseras till viss del på preliminär statistik.