Publicerad: 2022-04-19

60 procent av alla män som spelar om pengar spelar någon gång i månaden eller oftare. Motsvarande siffra för kvinnor är 37 procent. Läs mer om svenskarnas spelvanor i undersökningen Allmänheten om Spel 2021 (PDF).

Ilustrarad bild på man 60 % och kvinna 37 %.