Publicerad: 2017-06-15

Nätbingo står för cirka 5 procent av onlinemarknaden i Sverige vad gäller aktörer med svenskt tillstånd. Nätbingo med svenskt tillstånd har inte uppvisat någon tillväxt under de tre senaste tre åren.

Lotteriinspektionen har inga fastställda siffror vad gäller aktörer utan svenskt tillstånd men bedömningen är att dessa aktörers nätbingo har en positiv tillväxt.

År 2016 omsättning 187 miljoner kr. 5 % av svensk tillståndsgiven onlinemarknad.

År 2015 omsättning 182 miljoner kr. 5 % av svensk tillståndsgiven onlinemarknad.

År 2014 omsättning 185 miljoner kr. 6 % av svensk tillståndsgiven onlinemarknad.

Omsättningssiffror avser efter utbetalda vinster.