Publicerad: 2018-03-08

Aktörer utan svenskt tillstånd tar en allt större del av den svenska spelmarknaden. Vadhållning är den spelform som omsätter mest hos dessa aktörer. Nätkasino har dock under de senaste tio åren ökat mest och står nu för 40 procent av omsättningen, för tio år sedan omsatte nätkasino 21 procent. Nätpoker har under motsvarande period minskat och står för 7 procent av omsättningen mot 20 procent år 2008.

Andelar per spelform mellan 2008-2017

Källa: H2 Gambling Capital och Lotteriinspektionen