Publicerad: 2017-04-21

Mer än dubbelt så många av de som spelar så gott som varje dag väljer att spela hos aktörer utan svenskt tillstånd när de spelar på nätet. Det är dubbelt så många jämfört med de som uppger att de spelar på nätet hos aktörer med svenskt tillstånd.

I Lotteriinspektionens årliga undersökning ”Svenskarnas spelvanor” ställs bland annat frågan om hur ofta man spelar. 5 procent av de tillfrågade uppger att de spelar så gott som varje dag. Av dessa säger sig 16 procent spela hos aktörer utan svenskt tillstånd medan 7 procent uppger att de spelar hos aktörer med svenskt tillstånd.

De aktörer som inte har svenskt tillstånd erbjuder spel främst via internet.