Publicerad: 2019-11-13

Rikslotterierna ökade sin omsättning efter utbetalda vinster med 3,4 procent de tre första kvartalen 2019 jämfört med samma period 2018.
Den totala omsättningen uppgick till 2 503 miljoner kronor.

Kvartal 1-3 2018 var 2 421 miljoner, Kvartal 1-3 2019 var 2 503 miljoner