Publicerad: 2016-10-06

Restaurangkasinomarknaden har under många år haft en vikande omsättning, mellan åren 2002-2007 var tappet som störst.

Restaurangkasinomarknaden har under många år haft en vikande omsättning, mellan åren 2002-2007 var tappet som störst. Enligt preliminära siffror för år 2015 omsatte hela restaurangkasinomarknaden 189 miljoner kronor (år 1996 omsattes cirka 520 miljoner kronor).

Restaurangkasinomarknaden, omsättning efter utbetalda vinster mellan år 1996-2015