Publicerad: 2017-12-21

Det är bara ideella organisationer (som bedriver allmännyttig verksamhet i fler än två län) som kan få rikslotteritillstånd. Värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatserna. Det måste också vara troligt att lotteriet ger en skälig behållning som ska användas till föreningens verksamhet. I Sverige omsätter cirka 60 rikslotterier drygt 5,6 miljarder kronor per år (innan utbetalda vinster) av det går i genomsnitt cirka 41 procent tillbaka till spelarna. De fem största rikslotteriernas omsättning står för cirka 85 procent av rikslotterimarknaden. Exempel på rikslotterier är Postkodlotteriet och Bingolotto.

Baserat på 2015 års omsättningssiffror.