Publicerad: 2016-03-31

Ett rikslotteri anordnas i mer än ett län. Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt att stödja allmännyttig verksamhet.

Rikslotterierna innehar cirka 21 procent av den reglerade svenska spelmarknaden.

Rikslotterimarknaden har historiskt ofta haft en dominerande produkt. Under slutet av 90-talet stod Bingolotto för cirka 80 procent av rikslotteriernas totala omsättning. I takt med att Bingolottos omsättning minskade så minskade även rikslotterimarknaden. Rikslotteriernas omsättning ökade så igen i samband med att Postkodlotteriet introducerades. I dag är Postkodlotteriet den dominerande produkten bland rikslotterierna.

Ett rikslotteri anordnas i mer än ett län. Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt att stödja allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. De flesta rikslotterier säljs över hela landet.

Rikslotterier, omsättning efter utbetalda vinster 

Nettoomsättning, efter utbetalda vinster