Publicerad: 2016-04-21

De fyra omsättningsmässigt största tillståndshavarna bland rikslotterierna är Svenska Postkodföreningen, Folkspel, IOGT-NTO och SAP/SSU.

De fyra omsättningsmässigt största tillståndshavarna bland rikslotterierna är Svenska Postkodföreningen, Folkspel, IOGT-NTO och SAP/SSU.

Under 2015 har Folkspel haft den starkaste tillväxten och ökat med 20 procent jämfört med året innan. I stort sett har de fyra tillståndshavarna, totalt sett, lika stor omsättning som tidigare år. Däremot har fördelningen sinsemellan ändrats. Under år 2015 omsatte de fyra tillsammans 3,2 miljarder kronor efter utbetalda vinster.

De fyra största rikslotterianordnarna kvartal 1-4, 2015