Publicerad: 2016-04-07

Sett som helhet är spel hos aktörer utan svenskt tillstånd näst störst på den svenska spelmarknaden. Störst är fortfarande Svenska Spel men trenden för aktörer utan svenskt tillstånd är alltjämt uppåt. Totalt står aktörer utan svenskt tillstånd för cirka 21 % av den totala svenska spelmarknaden.

 

Nettoomsättning, efter utbetalda vinster