Publicerad: 2017-12-06

Nätkasino har haft en stark tillväxt i Sverige de senaste tio åren. Förra året beräknas nätkasino ha omsatt drygt 1,9 miljarder kronor efter utbetalda vinster och har på tio år ökat med 434 procent.

I Sverige finns det i dagsläget inget nätkasino som har svenskt tillstånd.

GRaf som visar på hur nätkasino har ökat de senaste tio åren. Från 363 miljoner år 2007 till 1940 miljoner år 2016

Källa: H2 Gambling Capital och Lotteriinspektionens omvärldsbevakning