Publicerad: 2016-03-03

Den totala omsättningen för nätkasino blev större än värdeautomaterna någon gång kring år 2014.

600 miljoner kronor, så mycket större är spel på nätkasino än spel på värdeautomater.

Värdeautomaterna Vegas har alltid varit en stor produkt på den reglerade spelmarknaden. Under 2012 var de den största spelprodukten med en omsättning på 2 miljarder kronor efter utbetalda vinster. Sedan dess har dock omsättningen utvecklats negativt, under 2015 omsatte de 1,2 miljarder kronor (en minskning med 64 procent jämfört med 2012). Samtidigt har nätkasino haft en uppskattat stark tillväxt och omsatte under förra året cirka 1,8 miljarder kronor, efter utbetalda vinster. Enligt denna uppskattning blev den totala omsättningen för nätkasino större än värdeautomaterna någon gång kring år 2014.

I Sverige finns det i dagsläget inget nätkasino som har svenskt tillstånd.

Omsättning Nätkasino/Värdeautomater (Vegas) miljoner kronor, efter utbetalda vinster