Publicerad: 2018-06-14

18 procent av alla som spelat om pengar de senaste 12 månaderna har spelat på sportspel (vadhållning). Störst andel finns i åldersgruppen 30-49 där 25 procent spelat på sportspel. Endast 4 procent av alla som är 65 år och äldre och som spelat om pengar, har spelat på sportspel.

Andel som spelat sportspel fördelat på ålder

Anm.: Med sportspel avses vadhållning på sport. Trav och galopp ingår ej.

Källa: Novus/Lotteriinspektionen