Publicerad: 2016-11-03

I Finland står spelautomater (motsvarande Vegas i Sverige) för nästan 40 procent av omsättningen på den reglerade marknaden.

I Finland står spelautomater (motsvarande Vegas i Sverige) för nästan 40 procent av omsättningen på den reglerade marknaden. Spelautomaternas andel av den reglerade svenska spelmarknaden har minskat de senaste åren och innehar nu bara cirka 7 procent.

Spelautomaters andel av den reglerade marknaden

Beräkningen avser efter utbetalda vinster hos aktörer med tillstånd år 2015. Spelautomater på kasinon är ej medräknade.

Källa: Respektive lands spelmyndighet