Publicerad: 2017-02-09

Under 2016 har den totala omsättningen på svensk spelmarknad ökat med 5 procent jämfört med året innan. Spelaktörer med svenskt tillstånd omsatte drygt 17 miljarder kronor, efter utbetalda vinster (netto). Det är en ökning med 2 procent jämfört med år 2015. Aktörer utan svenskt tillstånd fortsätter att ta marknadsandelar och omsatte cirka 5,1 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med 2015.

Läs mer om den svenska spelmarknadens utveckling, klicka här!