Publicerad: 2018-02-01

Statens inkomster från spel om pengar uppgick 2017 till 6,4 miljarder kronor. Den i särklass största andelen av inkomsterna kommer från överskott från Svenska Spel. ATG står för den näst största andelen av statens inkomster från spel. Sett över en tioårsperiod så har statens inkomster från spel ökat med 29 procent (1,4 miljarder kronor). Jämfört med 2016, så var ökningen 4 procent (274 miljoner kronor).