Publicerad: 2018-03-15

De tio största spelprodukterna/produktvarumärkena omsatte 2017 11,5 miljarder kronor efter utbetalda vinster. Detta motsvarar 51 procent av den totala omsättningen på spelmarknaden (reglerade marknaden och aktörer utan svenskt tillstånd) som uppgick till 22,6 miljarder kronor. Störst var Postkodlotten, som omsatte mer än 2 miljarder kronor. Därefter följde V75 som omsatte 1,8 miljarder och Triss 1,6 miljarder kronor. Data saknas för hur spelprodukterna fördelas hos aktörer utan svenskt  tillstånd, dessa aktörer stod för 5,5 miljarder kronor av den totala omsättningen under 2017.

De tio största produkterna utgör halva spelmarknaden

Källa: Lotteriinspektionen

Anm.: Diagrammet avspeglar enbart enskilda spelprodukter/produktvarumärken. Spelprodukter/produktvarumärken kan i sin tur delas in i spelformer såsom exempelvis vadhållning, värdeautomatspel och nummerspel.