Publicerad: 2021-09-27

Hur säkerställer vi att spel går rätt till? När en aktör ansöker om spellicens prövar vi både aktörens och spelverksamhetens lämplighet, bland annat genom att titta på ekonomiska förutsättningar, ägarstruktur och tekniska krav. När en aktör sedan fått sitt licensbeslut ser vi via vår tillsyn till att aktören följer svensk spellag. Licenshavaren har också ett stort egenansvar i att spelet går rätt till. Hittills under 2021 har vi startat 56 tillsynsärenden.

Läs mer om våra beslut om ingripanden, tillsynsärenden som avskrivits och beviljade licenser.