Publicerad: 2016-09-15

Enligt vår sammantagna statistik över andra kvartalet år 2016 står aktörer utan svenskt tillstånd för 54 procent av den svenska nätspelsmarknaden via internet.

Olika aktörers andel av den svenska nätspelsmarknaden, andra kvartalet år 2016