Publicerad: 2016-04-28

Aktörer utan svenskt tillstånd beräknas ha ökat sin omsättning med cirka 6 procent under 2015.

Aktörer utan svenskt tillstånd beräknas ha omsatt 4,4 miljarder kronor efter utbetalda vinster under år 2015. Det är en ökning med cirka 6 procent, vilket motsvarar cirka 260 miljoner kronor, jämfört med år 2014. Den största ökningen har skett inom kategorierna nätkasino och övrigt*. Båda dessa kategorier ökade sin omsättning med cirka 9-10 procent jämfört med året innan.

*Kategorin övrigt består utav bland annat nätbingo, lotter och så kallade ”games” (spel av nummerspelskaraktär och med vissa begränsningar i insatser).

Fördelning, spelformer, aktörer utan svenskt tillstånd år 2015

Omsättningsstatistik för de aktörer som saknar tillstånd i Sverige är beräknat på uppgifter från Lotteriinspektionens omvärldsbevakning.