Publicerad: 2015-02-12

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten En ny giv?

Den svenska spelmarknaden är i dag strikt reglerad med exklusiva tillstånd för vissa aktörer. Överskottet från spelverksamheten ska komma allmänheten till godo. Samtidigt ökar spelandet över internet via utländska bolag utom räckhåll för det svenska regelverket.

I rapporten analyseras den svenska spelregleringen och marknadens framtida utveckling. Den centrala slutsatsen är att regleringen måste reformeras.

Frågor som diskuteras i rapporten är bland annat:

  • Vad händer om dagens reglering inte ändras?
  • Hur påverkas kontrollen och överskottet om spelmarknaden öppnas för internationell konkurrens?
  • Hur kan och bör spelmarknadsregleringen ändras?

Ta del av rapporten, klicka här!

ESO står för ­Expertgruppen för studier i offentlig ­ekonomi. Den inrättades 1981 som en självständig tanke­smedja under finansdepartementet.