Publicerad: 2015-04-24

Lotteriinspektionen har polisanmält Europaspelets verksamhet för brott mot lotterilagen.

Den 23 april 2015 polisanmälde Lotteriinspektionen Europaspelets verksamhet för brott mot lotterilagen. Arrangören som ligger bakom Europaspelet har sedan tidigare även polisanmälts för liknande lotteriverksamhet under namnet Garantispelet. De aktuella lotterierna, som är så kallade prenumerationslotterier, marknadsförs genom telefonförsäljning och via olika webbsidor. 

Enligt § 9 lotterilagen (1994:1000) krävs det tillstånd för att anordna lotteri i Sverige. Europaspelet saknar sådant tillstånd. Verksamheten är således inte förenlig med lotterilagens bestämmelser, varför Lotteriinspektionen nu har polisanmält ansvarig för verksamheten. 

Lotteriinspektionen varnar för att delta i lotterier som saknar tillstånd, då dessa står utan tillsyn från svenska myndigheter som kan granska att dragningar sker på ett korrekt sätt och att vinster betalas ut.