Publicerad: 2015-01-29

Stödlinjen har tagit fram ett nytt webbaserat självhjälpsprogram, som är anpassat för alla typer av mobila enheter.

Stödlinjen har tagit fram ett nytt webbaserat självhjälpsprogram, som är anpassat för alla typer av mobila enheter. Programmet innehåller online-moduler och ett 10-veckors e-postutskick med tips om hur man kan förändra sina spelvanor. Man arbetar med sin motivation, loggar spelvanor, planerar spelfria aktiviteter och planerar för hur man ska hantera sina risksituationer. Programmet bygger på motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi. 

I programmet ingår bland annat:

  • Motivationsverktyg
  • Spellogg
  • Alternativa aktiviteter
  • Påminnelser
  • Återfallsplan
  • Nyhetsbrev

Om Stödlinjen

Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga.

Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning vid Stockholms läns landsting och Karolinska institutet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. 

För mera information om Stödlinjen, klicka här