Publicerad: 2022-07-06

Betfair International plc får varning och ska betala på 4,5 miljoner kronor för vadhållning på deltagare under 18 år. Beslutet överklagades först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten som båda avslog överklagandet. Betfair International plc överklagade därmed till Högsta förvaltningsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd.

Läs mer om beslutet mot Betfair International plc.