Publicerad: 2020-06-10

Spelinspektionen har beslutat att den anmärkning som Förvaltningsrätten i Linköping (mål nr 6195-19) tilldelat Bethard Group Limited ska förenas med en sanktionsavgift om 400 000 kronor.

Bethard Group Limited har erbjudit vadhållning på två U19-fotbollsmatcher där en övervägande del av deltagarna var under 18 år. Spelinspektionen beslutade den 26 juni 2019 att meddela Bethard Group Limited en varning förenad med en sanktionsavgift om 2 500 000 kronor. Bethard Group Limited överklagade beslutet till förvaltningsrätten som i april i år upphävde Spelinspektionens beslut och förordnade att Bethard istället skulle meddelas en anmärkning. Förvaltningsrätten överlämnade samtidigt till Spelinspektionen att pröva om anmärkningen skulle förenas med en sanktionsavgift.

Mot bakgrund av lagstiftningens syfte och det som anges i förvaltningsrättens dom gör Spelinspektionen bedömningen att anmärkningen ska förenas med en sanktionsavgift om 400 000 kronor.

Bethard Group Limited tillhandhåller spel på webbplatserna: bethard.com, betive.com, fastbet.com, inandoutbet.com, inandoutcasino.com, instantwest.com, livelounge.com, nightrush.com, rapidi.com, scandibet.com, svenplay.com, sverigecasino.se, turbico.com, turbovegas.com

Beslut om anmärkning och sanktionsavgift för Bethard Group Limited.