Publicerad: 2018-06-20

Den 7 juni röstade Sveriges riksdag igenom regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad. Det är därmed klart att ett licenssystem på spelmarknaden införs från och med den 1 januari 2019. 

Intresset för omregleringen av den svenska spelmarknaden är stort, även internationellt. Många aktörer har redan visat intresse för att ansöka om en spellicens i Sverige vilket, enligt planeringen, ska vara möjligt att göra från och med den 1 augusti.

Vi inväntar nu att regeringen fattar beslut om en ny spelförordning, när det är gjort kan vi publicera ansökningshandlingarna på vår webbplats. Beslut om spelförordning förväntas tas tidigast den 5 juli, blanketter för att ansöka om spellicens skulle i så fall kunna finnas tillgängliga från den 10 juli, (om dessa inte behöver justeras till följd av skrivningar i spelförordningen). Ansökningar kommer att handläggas när ansökningsavgiften är betald.

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd bör kunna förhandspubliceras på Lotteriinspektionens webbplats efter den 24 juli. Dessa kommer preliminärt att träda i kraft den 1 september. 

Preliminär tidplan för ansökningsblanketter och föreskrifter 

  • 5 juli regeringen förväntas besluta om spelförordningen som beskriver tillämpningsområden i den nya spellagen. Förordningen innehåller även ansökningsavgifter. 
  • 10 juli ansökningsblanketter publiceras på Lotteriinspektionens webbplats (om dessa inte behöver justeras till följd av skrivningar i spelförordningen). 
  • Efter 24 juli Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd förhandspubliceras på Lotteriinspektionens webbplats. Dessa kommer preliminärt att träda i kraft den 1 september.