Publicerad: 2015-09-01

Camilla Rosenberg är ny chef för den operativa avdelningen på Lotteriinspektionen med ansvar för myndighetens tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Camilla Rosenberg är ny chef för den operativa avdelningen på Lotteriinspektionen med ansvar för myndighetens tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Camilla kommer närmast från Energimyndigheten där hon haft olika chefsbefattningar, de senaste åren som chefsjurist. Camilla har tidigare bland annat varit departementssekreterare på Finansdepartementet och även medverkat i flera statliga utredningar kring energimarknadsfrågor. Hon har även erfarenhet från den privata sektorn som skattekonsult på KPMG.

- Vi är övertygade om att Camilla, med sin erfarenhet och kompetens, kommer att driva och utveckla den operativa verksamheten på ett positivt sätt. På slutet av 90-talet arbetade Camilla här som handläggare varför vi hälsar henne varmt välkommen tillbaka, säger generaldirektör Håkan Hallstedt.

- Det ska bli spännande och intressant att återigen få arbeta med viktiga spelmarknadsfrågor och vara med att utveckla regelverken på spelmarknaden, säger Camilla Rosenberg.

Operativa avdelningen i korthet:

Den operativa avdelningen består av ett 20-tal personer som säkerställer att tillstånds- och tillsynsverksamheten bedrivs på ett effektivt och rättssäkert sätt. Under förra året utfärdades 1 303 tillstånd till olika spel, det gjordes 5 749 kontroller av tillståndsgivet spel och 1 217 kontroller avseende misstänkt illegalt spel. 

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.