Publicerad: 2016-11-23

Anbudet ska vara Lotteriinspektionen tillhanda senast 2016-12-19

Upphandlingen avser inköp av lokalvård i Lotteriinspektionens lokaler på Finningevägen 54 B i Strängnäs.

Avtalsperioden för inköp av lokalvård ska gälla fr.o.m. 2017-02-01 och för en period om två (2) år med möjlighet för Lotteriinspektionen att förlänga ytterligare ett (1) + ett (1) år, dvs. som längst t.o.m. 2021-01-31.

Upphandlingen genomförs genom ett så kallat förenklat upphandlingsförfarande enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Anbudet ska vara Lotteriinspektionen tillhanda senast 2016-12-19

Ta del av underlaget, klicka här!

Frågor och svar på underlaget

FRÅGA

I FFU 7.1 Beräkning står:

”Utvärderingen sker genom en sammanräkning av kostnad för ursprunglig avtalsperiod, dvs. två (2) år enligt avsnitt 3 punkt 1 inklusive eventuella tillkommande kostnader samt ett (1) års kostnad enligt avsnitt 3 punkt 2.”

Vi kan inte utläsa kostnader under de hänvisade avsnitten och ber er därför att förtydliga beräkningen

Lotteriinspektionens svar:

Avsnitt 3 punkt 1 respektive 2 är enligt nedan:

3 Upphandlingen

Upphandlingen genomförs genom ett s.k. förenklat upphandlingsförfarande enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen avser inköp av lokalvård i Lotteriinspektionens lokaler på Finningevägen 54 B i Strängnäs för

  1. Plan 1, 2, 3 och 5, samt plan 4, block 3 (se bilaga 4)
  2. Eventuellt tillkommer ett halvt våningsplan, plan 4, block 4 (se bilaga 4).

Ett förtydligande:

Utvärderingen sker genom en sammanräkning av kostnad för ursprunglig avtalsperiod, dvs. två (2) år för utförande av lokalvård enligt avsnitt 3 punkt 1 inklusive eventuella tillkommande kostnader samt ett (1) års kostnad för utförande av lokalvård enligt avsnitt 3 punkt 2.”