Publicerad: 2022-01-21

Förvaltningsrätten har tidigare avslagit NGG Nordic Ltd och Skill On Net Limiteds överklaganden och delade då i huvudsak Spelinspektionens tolkning av de aktuella bestämmelserna i spellagen. Förvaltningsrätten gjorde en delvis annan bedömning än Spelinspektionen när det gäller kravet på direkt koppling till spelet och domstolen ändrade även sanktionsbeloppet för NGG Nordic Ltd.  

Kammarrätten avslår nu de två bolagens överklaganden och instämmer i förvaltningsrättens domar. I avgörandena betonar kammarrätten bland annat att bonusbestämmelsen är tillräckligt tydlig för att tillämpas och att överträdelser av bonusbestämmelsen som utgångspunkt är allvarliga.

Beslut Skill on Net Limited

Beslut NGG Nordic Ltd