Publicerad: 2015-10-16

Innehavare av spelklubb i Umeå döms för dobbleri och grovt brott mot lotterilagen.

Tre personer döms i Umeå tingsrätt för att ha bedrivit en illegal spelklubb i Umeå under drygt ett år. Två personer fälls för dobbleri samt grovt brott mot lotterilagen, de döms till villkorlig dom och dagsböter. En tredje person döms för medhjälp till dobbleri.

Lotteriinspektionen ser positivt på domen eftersom den tydligt signalerar att den här typen av verksamhet inte är förenlig med svensk lagstiftning.