Dom i spelklubbsmål

Publicerad: 2015-02-13

Innehavare av spelklubb i Sundsvall döms till villkorlig dom och böter för grovt dobbleri.

I oktober 2012 gjorde polisen i samverkan med Lotteriinspektionen en insats mot en illegal spelklubb i centrala Sundsvall. I dag kom domen från Tingsrätten i Sundsvall, innehavaren av spelklubben döms till villkorlig dom och 100 dagsböter för grovt dobbleri. Brottet bedöms som grovt och av särskild farlig art då det förekommit utlåning av pengar på platsen och för att det skett yrkesmässigt. Enligt tingsrätten ligger straffvärdet för den här typen av brott på sex månaders fängelse. Men eftersom det saknas anledning att tro att mannen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet döms han till villkorlig dom och dagsböter.

Lotteriinspektionen ser positivt på domen eftersom den tydligt signalerar att den här typen av verksamhet inte är förenlig med svensk lagstiftning.