Publicerad: 2015-11-05

Drygt 2,2 miljoner kronor ska förverkas enligt ett avgörande från Göteborgs tingsrätt den 2 november 2015 i mål nr B 2418-15.

Drygt 2,2 miljoner kronor ska förverkas enligt ett avgörande från Göteborgs tingsrätt den 2 november 2015 i mål nr B 2418-15.

Tingsrätten i Göteborg dömer företrädaren för en bensinstation i Göteborg till dagsböter på 12 000 kronor då han under ett år haft illegala spelmaskiner i sina lokaler. Mannen ska även betala cirka 1,1 miljoner kronor till staten, vilket motsvarar spelinsatserna. De aktuella spelmaskinerna förklaras också förverkade och bolaget som ställt ut maskinerna ska betala 1,1 miljoner kronor vilket motsvarar det utbyte av brottet bolaget gjort på de aktuella maskinerna.

Vi ser det som väldigt positivt att åklagaren kunnat visa på hur stor omsättningen har varit i detta fall och att de insatser som tagits emot vid brott förklaras förverkade. Illegalt spel omsätter väldigt mycket pengar och det krävs krafttag för att komma till rätta med denna brottsliga verksamhet. För bäst effekt i brottsbekämpningen bör insatserna koncentreras på de bolag som ställer ut dessa spelmaskiner, säger Marcus Aronsson på Lotteriinspektionen.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.