Publicerad: 2017-02-06

Bild med text Egen vadslagning om pengar på Mello, vad gäller

Förutsatt att ditt tips inte riktar sig till allmänheten går det bra att, utan tillstånd anordna ett lotteri, till exempel i form av en tipsrad. Gruppen du riktar dig till måste dock vara liten och bestämd på förhand och du får inte bjuda in utomstående att delta. Det innebär att ni på en arbetsplats eller i en förening kan anordna ett Melodifestivalstips utan tillstånd. Det finns heller ingen begränsning i vad ni lottar ut.

Gruppens huvudsakliga syfte får inte vara att delta i det tänkta lotteriet. Man kan alltså inte skapa en grupp enbart i syfte att anordna lotteriet/Melodifestivalstipset.

Erbjuder ni ert lotteri/tips till en större grupp anses det anordnat för allmänheten och då krävs det tillstånd. Det är dock bara bara ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet som kan söka sådant tillstånd vilket görs hos din kommun. Ett sådant tillstånd är även förenat med olika villkor.

* Enligt 3 § andra stycket punkten 1 lotterilagen (1994:1000) är lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden att klassa som ett lotteri.

* Med "liten" grupp har i rättspraxis förståtts en grupp om cirka 150 personer eller färre. Det kommer dock alltid vara omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vad som avses med "liten" grupp.