Publicerad: 2016-04-08

Delar av Svenska Spels styrelse byts ut, däribland styrelsens ordförande uppger Gotlands Tidningar.

Delar av Svenska Spels styrelse byts ut, däribland styrelsens ordförande uppger Gotlands Tidningar.

Erik Strand föreslås ersätta Anitra Steen som styrelseordförande. Johan Strid och Fredrik Åhlberg ersätter ledamöterna Hans Bergenheim och Frank Åkerman. 

Det formella beslutet ska tas på Svenska Spels bolagsstämma i Visby den 27 april.