Publicerad: 2015-10-15

I en promemoria från Socialdepartementet lämnas förslag och överväganden som ska motverka spelmissbruk och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande.

I en promemoria från Socialdepartementet lämnas förslag och överväganden som ska motverka spelmissbruk och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. Promemorian är avgränsad till att gälla spel om pengar.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementsserien/Departementsserie-201548-Fore_H3B448/