Publicerad: 2022-05-17

Regeringen föreslår i proposition - En förstärkt spelreglering 2021/22:242, åtgärder för en tryggare spelmarknad. Förslaget syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad.

I propositionen föreslås flera olika åtgärder, bland annat åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden genom att införa krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel. Det föreslås också åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel om pengar, bland annat nya krav vid marknadsföring av spel. Det förslås även att en utgången licens ska fortsätta gälla under prövningen av en ansökan om förnyad licens.

Läs mer och ta del av förslaget på regeringen.se