Förslag till effektivare främjandeförbud

Publicerad: 2015-03-30

Slutbetänkande ”Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen” (SOU:2015:34).

Regeringen beslutade den 23 januari 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över vissa delar av lotterilagstiftningen (dir. 2014:6). 

Utredningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande ”Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen” (SOU:2015:34).

Ta del av slutbetänkandet, klicka här!