Publicerad: 2020-01-14

Spelinspektionen föreslår tuffare regler för att motverka matchfixning

I ett förslag till föreskrifter, som nu skickas ut på remiss, förbjuds viss vadhållning på individuella prestationer. Om förslaget blir verklighet innebär det att spelbolagen på den svenska licensmarknaden inte får erbjuda vadhållning på regelbrott eller förlust i delmoment. Exempelvis blir det inte tillåtet att erbjuda spel på om en fotbollsspelare ska få gult kort eller om en tennisspelare kommer att göra dubbelfel.

- Med den här åtgärden motverkar vi att idrottsutövare själva manipulerar resultat. Samtidigt minskar motivet för en utomstående att försöka påverka en enskild utövare, säger Spelinspektionens Generaldirektör Camilla Rosenberg.

Spelinspektionen anser att åtgärden är viktig i arbetet mot manipulation av resultat, det vill säga matchfixning. Myndigheten föreslår också förbud gällande spel på minderårigas individuella prestationer. Det är sedan tidigare förbjudet att anordna spel på händelser och evenemang där övervägande delen av deltagarna är minderåriga.

Under arbetet med föreskrifterna har Spelinspektionen hämtat in kunskap och åsikter från spelbranschen och Riksidrottsförbundet, sedan har myndigheten bedömt konsekvenserna av olika möjliga åtgärder. I analysen konstateras att en viktig förutsättning för ett högt konsumentskydd på den svenska spelmarknaden är att spelbolagen har och vill ha svensk licens och därmed kan kontrolleras av myndigheten. Spelinspektionen anser att det behövs begränsningar i spelutbudet för att minska risken för matchfixning.

- När vi efter remiss har ett beslut om föreskrifterna kommer vi att fortsätta följa utvecklingen på det här området. Om det visar sig att fler åtgärder behövs så kommer vi att vidta dessa, säger Camilla Rosenberg.

Parallellt med föreskriftsarbetet pågår arbetet i Matchfixningsrådet, som samordnas av Spelinspektionen. I rådet ingår aktörer som har ett ansvar att bekämpa matchfixning, bland annat spelbranschen, idrottsrörelsen och andra myndigheter, exempelvis Polisen och åklagare, som alla har andra medel och metoder än Spelinspektionen.

Lämna sypunkter på förslaget

Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter på de föreslagna föreskrifterna. Synpunkter skickas till Spelinspektionen: registrator@spelinspektionen.se senast 14 februari 2020. Ange diarienummer 18Li12693.

Mer information:

Katarina Abrahamsson, katarina.abrahamsson@spelinspektionen.se

My Hamrén, pressansvarig, my.hamren@spelinspektionen.se

  Remiss föreskrifter och allmänna råd om förbud på viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat inom sport samt rapportering av registrerad misstänkt manipulation.pdf

  Konsekvensutredning föreskrift om föreskrifter och allmänna råd om förbud på viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat inom sport.pdf

  Missiv till remisss föreskrifter och allmänna råd om förbud på viss vadhållning för att motverka manipulation av resultat inom sport.pdf