Publicerad: 2017-02-23

Regeringen föreslår ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella systemets motståndskraft mot att utnyttjas för olagliga ändamål och göra det svårare för kriminella att omsätta vinster från brottslig verksamhet och att finansiera terrorism. En lagrådsremiss* där man föreslår ytterligare åtgärder överlämnades till Lagrådet den 23 februari.

Läs mer om förslaget på regeringen.se, klicka här!

* Lagrådsremiss är ett utkast till lagtext som tas fram under den sista delen av arbetet med en proposition. Regeringen sänder lagrådsremissen till Lagrådet för kontroll av att lagförslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon annan lag och hur det förhåller sig till kraven på rättssäkerhet.