Publicerad: 2020-05-20

Den 20 maj överlämnade Spelinspektionen nya föreskrifter och allmänna råd för matchfixning till Kommerskollegium för anmälan till EU-kommissionen. De nya föreskrifterna för matchfixning kan börja gälla först efter att EU-kommissionen har behandlat dem, vilket tar drygt tre månader. Först därefter kan Spelinspektionen besluta om föreskrifterna. Föreskrifterna kan därmed börja gälla tidigast i slutet av 2020.

Förslag till nya matchfixningsföreskrifter, PDF

Konsekvensutredning för nya matchfixningsföreskrifter, PDF