Publicerad: 2020-09-04

I departementsserien Ds 2019:30 föreslogs att lagen (1982:363) om anordnade av visst automatspel och automatspelsförordningen skulle upphävas från 1 juli 2020. Men med hänsyn till pandemin har detta inte genomförts. Det innebär att det fortfarande är tillståndsplikt för förströelsespel.

Läs mer om förströelsespel och ladda ner blankett för ansökan om tillstånd.