Publicerad: 2021-10-29

Den som ansöker om eller har licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. spellagen kan i vissa fall undantas från de tekniska kraven i LIFS 2018:8. Undantag kan beviljas under förutsättning att det är motiverat ur säkerhetssynpunkt och i övrigt inte medför några risker för spelaren. Undantag kan bara göras för lotterier med en uppskattad omsättning som understiger 50 miljoner och bingo, förutsatt att spelet inte tillhandahålls online.

De licensinnehavare som får beslut om undantag ska senast den 1 januari 2023 skicka in intyg till Spelinspektionen från ett ackrediterat organ som visar att den tekniska utrustningen uppfyller de krav som följer av sådana föreskrifter som avses i 16 kap. 1 § spellagen.

Varje berörd licenshavare kommer att delges de beslut som berör dem. I besluten framgår mer detaljerad information.

Ikon för PDF Mer information om bakgrunden till de fortsatta undantagen, PDF.