Publicerad: 2021-09-29

Spelinspektionen har bedömt att XC Gaming Sweden Ltd genom att göra kontantinsättningar och ge fysiska gåvor till den spelare som under en viss utpekad period satt in mest pengar på sitt spelkonto, har lämnat otillåtna bonusar. Spelinspektionen anser också att bolaget genom att göra insättningar och ge gåvor till en spelare som av bolaget identifierats som sårbar även har brustit i sin omsorgsplikt i förhållande till den aktuella spelaren.

Förvaltningsrätten delar Spelinspektionens bedömning och konstaterar att överträdelsen XC Gaming Sweden Ltd gjort sig skyldig till är mycket allvarlig. Den beslutade sanktionsavgiften bedöms vara proportionerlig.

Ta del av beslutet om varning och sanktionsavgift för otillåtna bonusar och brister i omsorgsplikten.