Publicerad: 2015-03-09

Efter tips från allmänheten har Lotteriinspektionen granskat och polisanmält ansvarig för Garantispelet för brott mot lotterilagen.

Lotteriinspektionen har gjort bedömningen att Garantispelet genom sin webbsida anordnar lotteri. Lotteriet ska vara att ses som anordnat i Sverige då Garantispelet uteslutande riktar sig mot svenska kunder och har en svensk adress. 

För att anordna lotteri i Sverige krävs det tillstånd enligt lotterilagen, vilket Garantispelet saknar. Garantispelets verksamhet är således inte förenlig med lotterilagens bestämmelser. Lotteriinspektionen har därför polisanmält ansvarig för Garantispelet för brott mot lotterilagen. 

Det har även kommit till Lotteriinspektionens kännedom att Garantispelet i sin verksamhet säljer lotteriprenumerationer genom telefonförsäljning som riktar sig mot svenska konsumenter. Telefonförsäljningen förefaller att vara av en bedräglig karaktär.