Publicerad: 2015-11-02

Till följd av utnämningen till utredare i regeringens spelutredning lämnar Håkan Hallstedt styrelsen för International Association of Gaming Regulators (IAGR) med omedelbar verkan.

Till följd av utnämningen till utredare i regeringens spelutredning lämnar Håkan Hallstedt styrelsen för International Association of Gaming Regulators (IAGR) med omedelbar verkan.

Utredningen som syftar till genomgående översyn av den svenska spelmarknaden har en skarp tidplan och förtroendeuppdrag vid sidan av det ordinarie uppdraget som generaldirektör för Lotteriinspektionen och regeringens utredare måste därför dras ned till ett minimum.

Utredningen ska bland annat lämna förslag på hur ett spellicenssystem kan införas i Sverige. Enligt uppdraget ska utredningen presenteras senast 31 mars 2017

IAGR som är ett internationellt samarbetsorgan och mötesplats för spelmyndigheter grundades formellt 1993 och har sedan dess hållit ett antal internationella konferenser för kunskapsutbyte och nätverkande. Håkan Hallstedt har varit styrelseledamot sedan oktober 2014. Lotteriinspektionen kommer fortsatt att vara en aktiv medlem i organisationen.

För att läsa om spelutredningen, klicka här

Info om IAGR, klicka här