Publicerad: 2015-01-12

I den senaste upplagan, DSM-5, har spelmani ersatts med begreppet hasardspelsyndrom.

Den amerikanska diagnosmanualen DSM brukar kallas “psykiatrins bibel” då den sammanfattar aktuell kunskap om psykiatriska sjukdomar och tillstånd. DSM (Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders) är tongivande internationellt. 

I den senaste upplagan, DSM-5, har spelmani ersatts med begreppet hasardspelsyndrom. Här i Sverige har vi länge sagt ”spelberoende” även om den korrekta psykiatriska termen har varit spelmani. 

En annan ändring i DSM-5 är att de diagnostiska kriterierna för spelberoende numera är nio (tidigare tio) och att gränsen för att ställa diagnosen sänks från fem till fyra kriterier för att få bättre träffsäkerhet i diagnosen. 

På Spelforskning.se kan du läsa mer om kriterierna, klicka här!

Mer information om DSM-5 finns på engelska, klicka här