Publicerad: 2019-02-22

Den 2 april 2019 är samtliga spelbolag som innehar svensk online-licens välkomna att träffa tillsynsmyndigheterna Spelinspektionen och Konsumentverket.

Vi kommer bland annat att presentera den kommande tillsynen, som inbegriper områden som omsorgsplikt och kanalisering samt måttfullhet i marknadsföring.

Syftet med mötet är att det ska leda till en ökad förståelse mellan marknadens aktörer och myndigheterna, vilket i sin tur leder till bättre regelefterlevnad från spelbolagens sida.

Informationen kommer att vara på svenska och myndigheterna representeras av Spelinspektionens Generaldirektör Camilla Rosenberg och operativa chef
Patrik Gustavsson samt Konsumentverkets enhetschef Andreas Prochazka.

Tid: Tisdagen den 2 april klockan 09:30 - 12:00.
Registreringen öppnar 09.00 då det även serveras kaffe.

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: Senast den 22 mars till Spelinspektionens GD-sekreterare Ingalill Larsson ingalill.larsson@spelinspektionen.se

Av utrymmesskäl är deltagandet begränsat till max 2 personer per licenshavare.

Skicka in frågor innan den 22 mars

Möjligheten att ställa frågor på plats är begränsad. Eventuella frågor som önskas svar på under mötet bör skickas in på förhand, senast den 22 mars till Spelinspektionens kommunikationschef Anders Sims anders.sims@spelinspektionen.se