Publicerad: 2021-12-20

Spelinspektionen har den 13 december 2021 beslutat att överlämna förslag till föreskrifter och allmänna råd till Kommerskollegium för notifiering till EU.

De uppdaterade tekniska föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Förslagen innehåller en övergångsbestämmelse som innebär att vissa licenshavare fortsatt kommer vara undantagna från tekniska krav mellan 1 januari 2023 och 1 juli 2023.

Spelinspektionen kommer framöver att meddela vägledning kring de uppdaterade föreskrifterna. Där kommer vi bland annat ge information om vilka som är undantagna från de tekniska kraven och vad den som omfattas av kraven behöver göra.